I vår flock finns även Luzernerstövaren Klackebos Pela SE48438/2010. Pela har presterat flera fina räv och hardrev men har tyvärr fått för lite träning för att bli en fullgod harhund, pga det stora rovdjurtrycket i Örebro län. Hon kommer efter mycket bra linjer och har fina placeringar på utställningar,
 Ägare Anette Sundin