Klövjaktens Tullamore SE29788/2019  är reultatet efter en tjuvparning där hanen efter 2 olika tester konstaterats steril och tiken haft "tyst löp"
Vi ser nu fram emot att följa henneoch kullsyskonen under åren som kommer.