Klövjaktens Stewart SE29782/2019 är reultatet efter en tjuvparning där hanen efter 2 olika tester konstaterats steril och tiken haft "tyst löp"
Vi ser nu fram emot att följa honom och kullsyskonen under åren som kommer.